OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ

Klub Sportowo-Żeglarski SURF Team otrzymał dotację w otwartym konkursie ofert Gminy Dopiewo. Uzyskana kwota pozwoli nam zakupić między innymi dodatkową łódkę szkoleniową Optimist oraz dofinansować półkolonię letnią.

Wprawdzie nie udało się uzyskać zaplanowanych środków w 100% wnioskowanych kwot ale i tak jest to dla nas sukces na początku działalności klubu.💪

Działamy! Wkrótce spotkanie organizacyjne dla sekcji Optimist.